Usluge

Usluge-th-projektNudimo usluge arhitektonskog projektiranja, konzultantske usluge vezane uz građenje zgrada i široki spektar ostalih djelatnosti vezanih uz projektiranje.
Tu je na prvom mjestu preuzimanje i organiziranje cjelokupnog projekta i pripadajućih procesa, ishođenja suglasnosti i dozvola, te nadzor za vrijeme građenja. Također možemo pružiti i razne druge usluge osim projektiranja i nadzora. To su konzultantske usluge u ranim fazama investicijskih odluka, prikupljanje ponuda, procjena i obrada ponuda, pomoć investitoru pri ugovaranju, te organizacija građenja.

 

Prema zahtijevima investitora nudimo slijedeće usluge:

 • Projektiranje obiteljskih i stambenih objekata,
 • Projektiranje poslovnih objekata,
 • Projektiranje industrijskih objekata,
 • Projektiranje komunalnih objekata,
 • Projektiranje pročistača otpadnih voda,
 • Projektiranje bioplinskih postrojenja,
 • Stručni i obračunski nadzor,
 • Inženjering i usluge u graditeljstvu,
 • Računalna vizualizacija i simulacija,
 • Izrada prostornih planova,
 • Izrada projektne dokumentacije za ishođenje potrebnih dozvola i gradnju nove građevine.

Visokogradnja

Preuzimanje i organiziranje cjelokupnog projekta i pripadajućih procesa, ishođenja suglasnosti i dozvola, te nadzor za vrijeme građenja, poslovnih, industrijskih, komunalnih, pročistača otpadnih voda i ostalih objekata,..

Niskogradnja

Usluge arhitektonskog projektiranja, konzultantske usluge vezane uz građenje zgrada i široki spektar ostalih djelatnosti vezanih uz projektiranje. Izrada projektne dokumentacije za ishođenje potrebnih dozvola i gradnju nove građevine