Reference

Ovdje ide lista klijenata,..

 

Datum: 09/2009. – 09/2010. g.
Lokacija Grad Čazma – naselje Dereza
Investitor KOMUNALIJE d.o.o. Čazma
Položaj Projektant strojarskih instalacija
Opis Izgradnja plinske distributivne mreže u pojasu županijske ceste,  L= 4 km

IDEJNI, GLAVNI PROJEKTI

Projekt izgradnje plinoopskrbne u pojasu županijske ceste, prijelaz ispod vodotoka, usklađenje sa projektom rekonstrukcije prometnica i mosta.

Datum: 06/2014. – 12/2015. g.
Lokacija Grad Đurđevac
Investitor KOMUNALIJE PLIN d.o.o. Đurđevac
Položaj Projektant strojarskih instalacija
Opis IZGRADNJA ZAMJENSKE GRAĐEVINE DIJELA POSTOJEĆE  MREŽE PLINOVODA U ĐURĐEVCU  I  IZGRADNJA NOVIH DIONICA – PRODUŽETCI DISTRIBUTIVNE MREŽE

IDEJNI, GLAVNI PROJEKTI – L= 36,6 km

Projekt izgradnje plinoopskrbne u pojasu državne, županijske i lokalne ceste, usklađenje sa projektima rekonstrukcije ulica i ostale infrastrukture.

Datum: 07/2014. – 01/2016. g.
Lokacija  Naselja Virje
Investitor KOMUNALIJE PLIN d.o.o. Đurđevac
Položaj Projektant strojarskih instalacija
Opis IZGRADNJA ZAMJENSKE GRAĐEVINE DIJELA POSTOJEĆE  MREŽE PLINOVODA U VIRJU  I  IZGRADNJA NOVIH DIONICA – PRODUŽETCI DISTRIBUTIVNE MREŽE – L= 36 km

IDEJNI, GLAVNI PROJEKTI

Projekt izgradnje plinoopskrbne u pojasu državne, županijske i lokalne ceste, usklađenje sa projektima rekonstrukcije ulica i izgradnje/rekonstrukcije vodovoda i kanalizacije.3